Index: Advocacy, Allyship, & the LGBTQ+ Community — Zada Kent

Zada Kent
5 min readJun 23, 2021

--

--

--

Zada Kent

Trans Advocate | Writer of LGBTQ & Parenting | Author of Horror Short Stories. www.ZadaKent.com | IG: zadakent